Ett virtuellt centrum gemensamt för KTH Matematik och Matematiska institutionen vid Stockholms universitet.

Kurser som tidigare gått genom MATH.SE når du via sommarmatte.se

KTH Matematik och Matematiska institutionen vid Stockholms universitet är Sveriges ledande centrum för nätkurser i matematik.
De matematiska institutionerna vid KTH och vid Stockholms universitet utgör några av norra Europas mest framstående institutioner i matematik. Genom ett samgående i ett virtuellt centrum för nätbaserade kurser i matematik kan man samarbeta kring genomförande, produktion och marknadsföring av kurser. Detta ger en hög kvalitet på kurserna samt möjlighet att på ett effektivare sätt samarbeta med övriga högskolor samt lansering av kurser i utlandet. Samarbetet innebär också en kreativ miljö för utveckling av pedagogik och nya koncept inom nätbaserad utbildning. Ett prioriterat specialområde är former för nätburen examination och organisering av nätkurser för stora studentgrupper.

Ett uppdrag för centret är att tillhandahålla tydliga och enkla former för samverkan med landets högskolor kring nätbaserade kurser i matematik.

Resurscentrum för nätundervisning vid KTH har idag tillsammans med den matematiska institutionen vid Stockholms universitet tagit över uppdraget att driva nätkurser i matematisk vetenskap från det virtuella centret.